153 results
page
Image of ...Maker/yearQualityPriceImage
RAUWERD. Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
OOSTERMEER.KF Bendorp, 1793Excellent€ 30,00
WINSUM. KF Bendorp, 1793Excellent€ 75,00
NIEUWLAND. KerkKF Bendorp, 1793Excellent€ 80,00
LEEUWARDEN. Stadsplattegrond.C Claesz / L Guicciardini, 1609Excellent€ 135,00
KOLLUM. WESTERGEEST.KF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
Assen. JL Terwen / GB van Goor, 1858Excellent€ 50,00
FRANEKER. Profielgezicht op de stad.L Guicciardini, circa 1616Very good€ 50,00
HEERENVEEN. Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Excellent€ 65,00
HARLINGEN. Havenpoort en Franekerpoort.KF Bendorp, 1793Excellent€ 60,00
JORWERD. KF Bendorp, 1793Excellent€ 80,00
FRANEKER. Noorderpoort en Donjumer poort.KF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
GORREDIJK. KF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
TJERKWERD. KF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
BOLSWARD. Stadsplattegrond.J Blaeu, 1649Excellent€ 240,00
BOLSWARD. Broerekerk en Kapel der Mirakelen.KF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
Meppel.JL Terwen / GB van Goor, 1858Excellent€ 45,00
Harlingen.JL Terwen / GB van Goor, 1858Excellent€ 50,00
DRONRIJP. KF Bendorp, 1793Very good€ 50,00
FRANEKER. 'Hooge School' en Labaratorium.KF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
FRANEKER.JL Terwen / GB van Goor, 1858Excellent€ 45,00
GOUTUM en SWICHUMKF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
Groningen. Grote Markt.JL Terwen / GB van Goor, 1858Excellent€ 85,00
GRONINGEN. Academie.JL Terwen / GB van Goor, 1858Excellent€ 60,00
ARUM. Dorpsgezicht.KF Bendorp, 1793Very good€ 80,00
BAARD.KF Bendorp, 1793Very good€ 80,00
IJLST. Stadsplattegrond.F Valegio, 1590Very good€ 75,00
BALLUM. Ameland. KF Bendorp, 1793Very good€ 45,00
BEETSTERZWAAG.KF Bendorp, 1793Excellent€ 30,00
BALLUM. Ameland. Camminghaslot.KF Bendorp, 1793Very good€ 35,00
BERLIKUM. KF Bendorp, 1793Excellent€ 80,00
BOLSWARD.JL Terwen / GB van Goor, 1858Excellent€ 45,00
BURGWERD.KF Bendorp, 1793Very good€ 80,00
HARLINGEN. 's 'Lands Magazijn'KF Bendorp, 1793Excellent€ 90,00
HEERENVEEN.Gezicht op de kerk.KF Bendorp, 1793Very good€ 110,00
KIMSWERD. (Hichtum). Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
HOLLUM. KF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
SINT JACOBIPAROCHIE.Gezicht op het dorp.KF Bendorp, 1793Excellent€ 80,00
JOURE.JL Terwen / GB van Goor, 1858Excellent€ 45,00
KOUDUM.Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
LEEUWARDEN.ITirion, circa 1760Excellent€ 35,00
LEEUWARDEN. Gedeputeerde staten.KF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
Leeuwarden. Paleis van Justitie.JL Terwen / GB van Goor, 1858Excellent€ 30,00
Leeuwarden.JL Terwen / GB van Goor, 1858Excellent€ 50,00
LEEUWARDEN. Stadsweeshuis en Sint Anthonie Gasthuis.KF Bendorp, 1793Very good€ 45,00
MAKKUM. PINGJUM. KF Bendorp, 1793Excellent€ 60,00
MENALDUM. KF Bendorp, 1793Very good€ 40,00
OOSTEREND. KF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
OOSTEREND. Gezicht op het dorp.KF Bendorp, 1793Very good€ 75,00
OOSTERLITTENS.KF Bendorp, 1793Excellent€ 75,00
SEXBIERUM. KF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
SNEEK. HOOGEINDSTER WATERPOORT.JL Terwen / GB van Goor, 1858Excellent€ 50,00
TZUM. DONGJUM. Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
WINSUM.KF Bendorp, 1793Excellent€ 80,00
DOKKUM. Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
DRIEZUM. RINSMA STATE. Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
FRANEKER. Stadsplattegrond.W J Blaeu / L Guicciardini, 1613Very good€ 60,00
FRANEKER. Ooster- en Westerpoort.KF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
FRANEKER. Gezicht op de stad.KF Bendorp, 1793Excellent€ 25,00
HEEG. 'Langs het water te zien'KF Bendorp, 1793Excellent€ 90,00
Groningen. Grote Markt and MartinikerkJL Terwen / GB van Goor, 1858Excellent€ 90,00
FRANEKER. Stadsplattegrond.J van Meurs / L Guicciardini, 1660Very good€ 50,00
HARLINGEN. Stadsplattegrond.J van Meurs / L Guicciardini, 1660Very good€ 50,00
STAVOREN. Stadsplattegrond.J Blaeu, 1649Excellent€ 220,00
COEVORDEN. W Baudartius, 1622Excellent€ 50,00
HARLINGEN. Stadsplattegrond.J Blaeu, 1649Excellent€ 290,00
DELFZIJL.J Blaeu, 1649Excellent€ 125,00
AssenJ de Groot, 1792Excellent€ 70,00
COEVORDEN. Coeverden. J Blaeu, 1649Very good€ 75,00
COEVORDEN. Coeverdia obsessa et capta (...).J Blaeu, 1649Excellent€ 100,00
LEEUWARDEN. Stadsplattegrond.H de Leth, 1740Excellent€ 50,00
STAVOREN.D de Jong / M Sallieth, 1802Very good€ 230,00
LEEUWARDEN. Schaatswedstrijd vrouwen.E Maaskamp, 1816Excellent€ 70,00
BOLSWARD. DOKKUM.J Peeters & C Bouttats, 1674Excellent€ 110,00
COEVORDEN.J Peeters & C Bouttats, 1674Excellent€ 95,00
OOSTERWIERUM. KF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
BOLSWARD. Blauwpoort en Sint JanspoortKF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
HALLUM: Sytjema State/ Huis van BerouwKF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
HINDELOOPEN.KF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
WORKUMKF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
OLDEBOORNKF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
JOUREKF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
LEEUWARDEN. Kamminga State en Kamminge BurgKF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
LEEUWARDEN. Onze Lieve Vrouwepoort en WirdumerpoortKF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
LEEUWARDEN. Tuinsterpoort en HoeksterpoortKF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
LEEUWARDEN. Lange Pijp en BlokhuisKF Bendorp, 1793Very good€ 50,00
LEEUWARDEN: Waag en Grote KerkKF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
LEEUWARDEN: Westerkerk en Armenhuis.KF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
NES. AmelandKF Bendorp, 1793Very good€ 50,00
RIED en PEINSKF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
FRANEKER: Diaconieweeshuis en Armenhuis.KF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
SNEEK: Noorderpoort en Oosterpoort.KF Bendorp, 1793Very good€ 40,00
WONS en ZURICHKF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
BOLSWARD: Snekerpoort en Zanetster poortKF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
BOLSWARD: Stadhuis en Hooghuis.KF Bendorp, 1793Very good€ 50,00
BOLSWARD: Sint Anthoniegasthuis en WeeshuisKF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
MOLKWERUM en WARNSKF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
IJLST: van en naar "De Zyl" te zien.KF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
IJLST: Stadhuis en WaagKF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
STAVOREN: Zuiderpoort en Stadhuis.KF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
SNEEK: Stadhuis en Broerekerk.KF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
AKKRUMKF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
HITZUM en BOERKF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
LEMMER: Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
SLOTEN: Stadhuis, Kerk en Stadsherberg KF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
SLOTEN: Snekerpoort en Lemsterpoort.KF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
SLOTEN: Koepoort en Wyckeler poortKF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
SNEEK: De Waag.KF Bendorp, 1793Excellent€ 90,00
STAVOREN: HavenKF Bendorp, 1793Excellent€ 50,00
WOMMELS: Langs de trekvaart te zien.KF Bendorp, 1793Excellent€ 80,00
HEEGKF Bendorp, 1793Excellent€ 80,00
LEMMER: Naar de grote lantaarn te zienKF Bendorp, 1793Very good€ 90,00
LEEUWARDEN: KanselarijKF Bendorp, 1793Very good€ 45,00
LEEUWARDEN: Stadhouderlijke hof.KF Bendorp, 1793Very good€ 45,00
LEMMERKF Bendorp, 1793Very good€ 90,00
BURDAARDKF Bendorp, 1793Excellent€ 80,00
GOUTUM: Drinkuitsma state.KF Bendorp, 1793Very good€ 80,00
MAKKUM. Van De Zijl te zienKF Bendorp, 1793Excellent€ 90,00
BOLSWARD. Gezicht van de markt op de kerk.KF Bendorp, 1793Excellent€ 80,00
HINDELOOPENKF Bendorp, 1793Excellent€ 90,00
OOSTERLITTENSKF Bendorp, 1793Excellent€ 30,00
WEIDUM: Kerk.KF Bendorp, 1793Excellent€ 30,00
BAARD: Langs het Terp.KF Bendorp, 1793Excellent€ 30,00
SCHARNEGOUTUMKF Bendorp, 1793Excellent€ 30,00
GROUWKF Bendorp, 1793Excellent€ 30,00
DEERSUMKF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
ROORDAHUIZUMKF Bendorp, 1793Excellent€ 30,00
JORWERD: Kerk.KF Bendorp, 1793Excellent€ 30,00
RAUWERD.KF Bendorp, 1793Very good€ 40,00
GRONINGEN. 'Botteringe-Boog en gedeelte der Ossemarkt.'J de Groot, 1794Excellent€ 65,00
Groningen. Vismarkt.J de Groot, 1794Excellent€ 80,00
COEVORDEN. Ontzet 1594 door MauritsJJ Orlers & H van Haestens, 1624Excellent€ 60,00
ALLINGAWIER en PARREGA.I Tirion, circa 1785Excellent€ 60,00
HEERENVEEN en OLDEBOORN.J van Beek / Saakes, 1808Excellent€ 70,00
TZUM. KF Bendorp, 1793Excellent€ 25,00
TZUMMARUM. KF Bendorp, 1793Excellent€ 75,00
SINT ANNAPAROCHIE en VROUWENPAROCHIE. KF Bendorp, 1793Excellent€ 45,00
BERGUM.K F Bendorp, 1793Excellent€ 30,00
WITMARSUM / PARREGA.KF Bendorp, 1793Very good€ 45,00
MEPPEL.J de Groot, 1792Excellent€ 65,00
RINSUMAGEEST. Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Excellent€ 40,00
Groningen. St. Martini KerkHR Roelfsema / Dr. EJ Diest Lorgion, 1852Very good€ 85,00
Groningen. Het Oude Raad en Wijnhuis.HR Roelfsema / Dr. EJ Diest Lorgion, 1852Very good€ 65,00
Groningen. Het planten van den Vrijheidsboom op de Groote Martk den 14 Februarij 1793HR Roelfsema / Dr. EJ Diest Lorgion, 1852Very good€ 95,00
Groningen. 'Het Provincie-huis en gedeelte der Groote Kerk' J de Groot, 1794Excellent€ 75,00
Groningen. Bird's-eye planG Braun & F Hogenberg editie Janssonius, 1652Excellent€ 550,00
Groningen. StadhuisHR Roelfsema / Dr. EJ Diest Lorgion, 1852Excellent€ 65,00
Groningen. Bird's-eye viewJ Janssonius, 1657Very good€ 1200,00
Harlingen.D de Jong / M Sallieth, 1802Excellent€ 240,00
Workum. Bird's-eye plan.J Blaeu, 1649Excellent€ 120,00
Sneek. Bird's-eye plan.G Braun & F Hogenberg, 1588Excellent€ 90,00
Dokkum. Bird's-eye plan.G Braun & F Hogenberg, 1588Excellent€ 70,00
IJlst. Bird's-eye plan. G Braun & F Hogenberg, 1588Excellent€ 70,00
Als cartografisch antiquariaat en specialist in oude prenten van Nederland heeft Dat Narrenschip een grote collectie antieke kaarten van de Friese steden, Groningen en Coevorden en antieke prenten van steden en dorpen uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Of u nu op zoek bent naar een antieke stadsplattegrond van Leeuwarden, Groningen, Harlingen of Sneek of naar een oude prent van Dokkum, Franeker of een dorp uit Friesland of Groningen , op onze website vindt u een ruime sortering antieke stadsplattegronden en aanzichten van steden en dorpen. Bij de oude stadsplattegronden zowel van beroemde cartografen en uitgevers uit de bloeiperiode van de stadscartografie als Braun & Hogenberg, Guicciardini, Blaeu, en Janssonius als van menig laat 17e eeuws of 18e eeuws cartograaf en uitgever als Nicolaas Visscher, de Wit, Covens & Mortier, Tirion, de Leth, Homann en Seutter. Bij de antieke stedenprenten, belegeringen en dorpsgezichten eveneens van Braun & Hogenberg, Guicciardini, Aitzinger, Baudartius en Blaeu uit de oudste periode. Uit de 18e eeuw, de bloeitijd van de oude topografische prenten, vindt u talrijke antieke prenten van beroemde tekenaars en uitgevers als Spilman, Pronk, Bendorp, Tirion en Philips.