Price € 40,00Excellentproduct #1009

Van Ollefen en Bakker, 1793

Westmaas.

Images:small - large

Gezigt van den zwaaren Brand te WESTMAAS zoo als het zig vertoonde in den Nagt tusschen den 29 en 30 Maart 1792.
Kopergravure uit 1793 door Anna C. Brouwer, met beschrijving in rijm. Uit: De Nederlansche Stad- en Dorpbeschrijver, Van Ollefen & Bakker.
Hoogte: 10,5 cm. Breedte: 9,5 cm.