Price € 80,00Excellentproduct #101

Jan Luijken, 1677

AMSTERDAM. Dam.

Images:small - large

 

D'afbeelding hoe men de Magistraet en Geestelykheyt der stadt Amsterdam heeft uytgeleydt, en t'scheep gebraght den 26 May 1578.
Kopergravure door Jan Luijken, uitgegeven te Amsterdam in Nederlandsche historien. Met het Vervolgh..., P.C. Hooft.
Hoogte 27 cm.; breedte 34 cm.