Price € 90,00Excellentproduct #1234

JL Terwen / GB van Goor, 1858

Amsterdam. Panorama view from the IJ.

Images:small - large

AMSTERDAM. VAN HET IJ GEZIEN. Staalgravure door J.C. Varrall naar een tekening van W.J. Cooke. Uitgegeven in 1858 te Gouda door Gerrit Benjamin van Goor in Het koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, Johannes Leonardus Terwen.
Hoogte: 11 cm. Breedte: 16,5 cm.