Price € 250,00Excellentproduct #1246

I Tirion, 1739

7 provinciën.

Images:small - large

NIEUWE KAART der VEREENIGDE NEDERLANDEN uitgegeven te Amsterdam by ISAAK TIRION.
Kaart van de 7 provinciën. Titel met uitgeversimpressum in kader linksboven; schaalstokken rechtsonder; in de Noordzee een windroos.
Oudgekleurde kopergravure, voor het eerst uitgegeven 1739, dit exemplaar in 1744 te Amsterdam door Isaak Tirion.
Afm.: Hoogte 28 cm.; breedte 32 cm.
REF.: H.A.M. van der Heijden en D.I. Blonk De Kaart van de Republiek der VII provinciën 1615-1797, kaart 77.