Price € 650,00Excellentproduct #1248

J Blaeu, 1664

Holland. Wieringen / Den Helder.

Images:small - large

Kaerte van alle de Sanden, Gorsingen, Slicken, Waerden ende Kreecken, gelegen tusschen HUYSDUYNEN, WIERINGEN, WIERINGERWAERDT, ZYP ENDE KALANDS-OOGE, GENAEMT HET KOE-GRAS, (...).
Kaart van het uiterste noorden van Noord Holland. Het zuiden boven. Links boven fraaie ovaalvormige titelcartouche; linksonder schaalaanduiding omgeven door een visser met attributen. Daarboven een windroos. In het Marsdiep een achttal schepen. De kaart is uitermate gedetailleerd. Rugzijde Nederlandse tekst.
Oudtijds gekleurde kopergravure, uitgegeven te Amsterdam door Joan Blaeu in 1664 in Grooten Atlas, Oft Werelt-Beschrijving, (...).
Hoogte 47 cm.; breedte 57 cm.