Price € 120,00Excellentproduct #127

L Guicciardini / WJ Blaeu, 1612

ENKHUIZEN. Stadsplattegrond.

Images:small - large

 

Die Stadt Enchuijsen.
Stadsplattegrond met opstanden van gebouwen en huizen. Het Westen boven. Titelcartouche met legenda rechtsonder. Stadswapen linksonder. In de Zuiderzee diverse schepen.
Kopergravure, uitgegeven in 1612 te Amsterdam door Willem Janszoon Blaeu in L. Guicciardini"s Beschryvinghe van alle de Nederlanden; (...).
Hoogte 23 cm.; breedte 31,5 cm.