Price € 40,00Excellentproduct #1365

KF Bendorp, 1793

FRANEKER. Ooster- en Westerpoort.

Images:small - large


DE OOSTERPOORT TE FRANEKER. / DE WESTERPOORT TE FRANEKER.
Twee gezichten op een blad. Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.
Hoogte: 16 cm. Breedte: 10 cm.