Price € 90,00Excellentproduct #1550

J van Meurs / L Guicciardini, 1660

Vlissingen. Bird's-eye plan

Images:small - large

FLISSINGEN
Stadsplattegrond met opstanden van gebouwen en huizen. Titel bovenaan; links boven wapen van Zeeland en rechts boven wapen van Vlissingen. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1660 te Amsterdam door Jacob van Meurs in L. Guicciardini's Beschrijving der Nederlanden.
Hoogte 11 cm; breedte 13,4 cm.