soldExcellentproduct #1693

I Tirion, 1745

Holland. Haarlemmermeer.

Images:small - large

NAUWKEURIGE KAART van de HAARLEMMER of LEIDSEMEER met Aanwijzing van derzelver bijzondere VERGROOTINGEN, en van de Omleggende en byna vereenigde VEENPLASSEN, Ingevolgen de Kaart daar van gemaakt door M. BOLSTRA (...)
Oude, antieke landkaart van de Haarlemmermeer en nabije omgeving door Melchior Bolstra. Titel met uitgeversimpressum en schaalstok links boven. Kader met vermelding van de omvang van de totale Haarlemmermeer in verschillende perioden rechts onder. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1745 te Amsterdam door Isaak Tirion.
Hoogte 32 cm; breedte 36,2 cm.