Price € 290,00Excellentproduct #1972

F Halma, 1725

Groningen

Images:small - large

GRONINGEN en OMMELANDEN.
Oude, antieke landkaart van de provincie Groningen. Titelcartouche met wapen linksonder. In de Waddenzee een kompasroos. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1725 te Leeuwarden door H. Halma in F. Halma's Toonneel der Vereenigde Nederlanden en Onderhoorige Landschappen.
Hoogte 43,5 cm.; breedte 32,2 cm