Price € 100,00Excellentproduct #1974

JC de Roeder, 1791

Utrecht

Images:small - large

NIEUWE KAART van de PROVINCIE UTRECHT. 1791.
Oude, antieke landkaart van de provincie Utrecht, vervaardigd door J.C. de Roeder. Titelcartouche links onder. Schaalstok rechtsonder. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in Het Vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere Provincie, de Generaliteitslanden en de geheele Republiek, en zeer gewichtige Vaderlandsche Afbeeldingen, te Amsterdam, Johannes Allart, 1791.
Hoogte 17,5 cm; breedte 21,3 cm.