Price € 270,00Excellentproduct #2054

M Boxhorn, 1634

Den Haag (The Hague). Bird's-eye plan.

Images:small - large

HAGHE
Stadsplattegrond met opstanden van gebouwen en huizen. Rechtsonder titel met beknopte legenda. Links boven het stadswapen. Links onder schaalstok. Rugzijde Nederlandse tekst.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1634 te Amsterdam in TONEEL ofte BESCHRYVINGE Der Steden van HOLLANDT Waer in haer Beginselen, Voortganck, Privilegien, Historie ende Gelegentheyt vervat worden int Latyn beschreven by MARCVS ZVERIUS BOXHORNIUS...
Hoogte 15 cm.; breedte 22,5 cm.