Price € 145,00Excellentproduct #2282

M Boxhorn, 1634

Schagen. Bird's-eye plan

Images:small - large

SCHAGEN
Oude, antieke prent van Schagen in vogelvluchtperspectief. Titel met legenda bovenaan. In de bovenhoeken elk een wapen. Onderaan windroos en schaalaanduiding. Linksonder een inzet met een gezicht op het Schagerslot.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1634 te Amsterdam in TONEEL ofte BESCHRYVINGE Der Steden van HOLLANDT Waer in haer Beginselen, Voortganck, Privilegien, Historie ende Gelegentheyt vervat worden int Latyn beschreven by MARCVS ZVERIUS BOXHORNIUS...
Hoogte 15,5 cm; breedte 23 cm.