Catalogue > Maps Netherlands: provinces and regions > Holland. The islands of South Holland.
Price € 470,00Excellentproduct #2308

I Tirion, 1748

Holland. The islands of South Holland.

Images:small - large

Nieuwe Kaart van het Zuid Westelykste Deel van Holland, behelzende de Baljuwschappen Voorne, Putten enz. (...)
Oude, antieke landkaart van de Zuid-Hollandse eilanden. Titel met uitgeversimpressum in kader rechts onder. Schaalstokken in kader links onder en in de Noordzee een kompasroos. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven te Amsterdam in 1748 door Isaak Tirion.
Hoogte 33,2 cm; breedte 38 cm.