soldExcellentproduct #2379

I Tirion / J Wagenaar, 1760

Amsterdam. Plan of Amsterdam.

Images:small - large

AMSTERDAMS OUDSTE STAAT, en byzondere VERGROOTINGEN, door ZEVENDERLEI Stippen en Streepen afgebeeld.
Stadsplattegrond met onderaan titel en windroos. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven door Isaäk Tirion in 1760 in Jan Wagenaars beschrijving van de stad.
Hoogte 28,2 cm; breedte 40 cm.