Price € 90,00Excellentproduct #2657

P Schenk, circa 1708

AMSTERDAM. Diakenweeshuis.

Images:small - large


"Het DIAKEN-WEES-Huys"

Oudgekleurde kopergravure, uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1708 door Pieter Schenk in Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam.
Hoogte 16,5 cm; breedte 19,2 cm.