Price € 1300,00Very goodproduct #29

Petrus Kaerius / Claes Jansz Visscher, 1631

Zeeland

Images:small - large

Kaart van Zeeland zonder titelcartouche.
Rechts onder een gezicht op Middelburg met twee kostuumfiguren, een man en vrouw gekleed in de mode van die tijd. Links van deze cartouche de schaalstok omgeven door een rolwerkcartouche, waarboven uitgeversimpressum met monogram van Claes Janszoon Visscher en jaartal 1631. Linksboven een prachtig gegraveerde 32-delige kompasroos omgeven door schepen en zeemonster. Rugzijde Nederlandse tekst.
De kaart werd gegraveerd door Petrus Kaerius voor de uitgave van zijn atlas "Germania Inferior" in 1617. In totaal beleefde deze atlas met daarin deze kaart slechts drie edities: 1617 en twee edities 1622. Kort daarna kocht C.J. Visscher de koperplaten. Er zijn naast het uitgeversimpressum wel enkele wijzigingen aangebracht in het kaartbeeld, maar de decoratieve elementen bleven ongewijzigd. Na Visscher kwamen de koperplaten in handen van H. Hondius en J. Janssonius.  
Kopergravure, uitgegeven te Amsterdam in Atlas ofte afbeeldinghe van de gantsche Weereldt, een atlas die werd uitgegeven door Henricus Hondius en Johannes Janssonius in 1634.
Hoogte 35,5 cm.; breedte 47,5 cm.