soldExcellentproduct #2900

JC de Roeder, 1791

Groningen.

Images:small - large

NIEUWE KAART van de Provincie GRONINGEN EN OMMELANDEN.
Oude, antieke landkaart van de provincie Groningen, vervaardigd door J.C. de Roeder. Titelcartouche met schaalstok linksonder. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in Het Vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere Provincie, de Generaliteitslanden en de geheele Republiek, en zeer gewichtige Vaderlandsche Afbeeldingen, te Amsterdam, Johannes Allart, 1791.
Hoogte 17,5 cm; breedte 21,5 cm.