Price € 100,00Excellentproduct #2901

JC de Roeder, 1791

Friesland.

Images:small - large

NIEUWE KAART van de Provincie FRIESLAND.
Oude, antieke landkaart van de provincie Friesland, vervaardigd door J.C. de Roeder. Titelcartouche links boven. Schaalstok daaronder en in de Zuiderzee een windroos. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in Het Vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere Provincie, de Generaliteitslanden en de geheele Republiek, en zeer gewichtige Vaderlandsche Afbeeldingen, te Amsterdam, Johannes Allart, 1791.
Hoogte 17,5 cm; breedte 21,5 cm.