Price € 140,00Excellentproduct #2902

JC de Roeder, 1791

Zeeland.

Images:small - large

NIEUWE KAART van de PROVINCIE ZEELAND.
Oude, antieke landkaart van de provincie Zeeland, vervaardigd door J.C. de Roeder. Titelcartouche met schaalstok links boven. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in Het Vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere Provincie, de Generaliteitslanden en de geheele Republiek, en zeer gewichtige Vaderlandsche Afbeeldingen, te Amsterdam, Johannes Allart, 1791.
Hoogte 17,5 cm; breedte 21,5 cm.