soldExcellentproduct #3047

Nicolaes Visscher, circa 1695

Amsterdam. Bird's-eye plan. View.

Images:small - large

AMSTELODAMI VETERIS ET NOVISSIMÆ VRBIS ACCVRATISSIMA DELINEATIO.
Oude, antieke kaart van Amsterdam. Stadsplattegrond met opstanden van gebouwen en huizen. Titel in tekstbalk boven de kaart. Bovenaan, links uit het midden de schaalstok. Links boven legenda 1-150, Rechts boven gelijksoortige legenda 151-288. en daaronder legenda 1-26 verwijzend naar de bolwerken. Onderaan een profielgezicht op de stad vanaf het IJ, waarboven het wapen van Holland en twee putti. Verscheidene zinnebeeldige voorstellingen m.b.t. de welvaart en de historie van Amsterdam ter weerszijden van het profielaanzicht. In de benedenhoeken putti met het wapen van Amsterdam (links) en het stadszegel met de kogge (rechts). Rugzijde blank.
Oudtijds gekleurde kopergravure, uitgegeven omstreeks 1695 te Amsterdam door Nicolaes Visscher II. 
Bijzonder mooi exemplaar.
Hoogte 48 cm; breedte 57 cm.