Price € 875,00Very goodproduct #31

Willem Jansz en Joan Blaeu, 1663

Holland.

Images:small - large

HOLLANDIA COMITATVS.
Kaart van het graafschap Holland. Het westen boven. Links boven titel in cartouche, rechts boven een cartouche met een inzetkaartje van Texel, Vlieland en Terschelling. Het wapen van Holland met laauwerkrans midden boven. Links onder een cartouche met een leeuwtje, het schildje is leeg. Landmeter met passer en schaalstokken met daarnaast het uitgeversadres rechts onder. Rugzijde Franse tekst. 
Rechts van de middenvouw een verticale plooi, geen drukkersvouw. Deze plooi lijkt op de foto storender dan in werkelijkheid het geval is. De plooi is eenvoudig te vlakken voor inlijsten. Verder uitstekend exemplaar.
Oudtijds gekleurde kopergravure, uitgegeven in 1663 te Amsterdam door Joan Blaeu in Le Grand Atlas, Ou Cosmographie Blaviana, (...). Eerder uitgegeven door diens vader Willem Jansz. Blaeu, wiens uitgeversadres nog op de kaart is vermeld.
Hoogte 39,5 cm.; breedte 52,5 cm.