Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > AMSTERDAM. Prinsengracht, gezien naar Reguliersgracht. Mennonietenweeshuis.
Price € 90,00Excellentproduct #3135

P Fouquet, 1783

AMSTERDAM. Prinsengracht, gezien naar Reguliersgracht. Mennonietenweeshuis.

Images:small - large

 

GEZICHT van 't MENNONITEN-WEESHUYS, tot Amsterdam.
Titel eveneens in het Frans.
Kopergravure, uitgegeven in 1783 te Amsterdam in Nieuwe atlas, van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen, Pieter Fouquet junior. Tekenaar: H. Schoute.
Hoogte 26 cm; breedte 33 cm.