Price € 390,00Excellentproduct #3282

D de Jong / M Sallieth, 1802

Texel.

Images:small - large

DE NIEUWE HAVEN VAN TEXEL, met het Dorp 't Schilt in't verschiet. / LE NOUVEAU PORT DE TEXEL, avec le Village 't Schilt dans le lointain.
Tweetalige titel onder de afbeelding. Onder de titel: Te Amsterdam by P. YVER, J. SMIT en Zoon, en F.W. GREEBE. Kopergravure door Mattheus Sallieth, uitgegeven te Amsterdam in 1802 door J. Allart in Atlas van alle de zee-havens der Bataafsche Republiek. Tekenaar: Dirk de Jong, 1781.
Hoogte 26 cm; breedte 34,6 cm.