Price € 320,00Excellentproduct #3287

D de Jong / M Sallieth, 1802

MAASSLUIS.

Images:small - large

HAVEN VAN MAASLANDSLUIS, aan den Mond der Maze. / PORT DE MAASLANDSLUIS, a l'Enbouchure de la Meuze.
Tweetalige titel onder de afbeelding. Onder de titel: Te Amsterdam by P. YVER, J. SMIT en Zoon, en F.W. GREEBE.
Kopergravure door Mattheus Sallieth, uitgegeven te Amsterdam in 1802 door J. Allart in Atlas van alle de zee-havens der Bataafsche Republiek. Tekenaar: Dirk de Jong, 1781.
Hoogte 25,5 cm; breedte 35 cm.