Price € 125,00Excellentproduct #3294

G Robert de Vaugondy, 1749

ZEELAND.

Images:small - large

CARTE DU COMTÉ DE ZÉLANDE
Kaart van het graafschap Zeeland. Titel met uitgeversimpressum en schallstok in kader linksonder. 
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven te Parijs in 1749 door Gilles Robert de Vaugondy in Atlas Portatif.
Hoogte 16,3 cm; breedte 23,4 cm.