Price € 130,00Excellentproduct #33

JC de Roeder, 1791

HOLLAND.

Images:small - large

NIEUWE KAART van HOLLAND en WESTFRIESLAND.
Kaart van het gewest Holland, vervaardigd door J.C. de Roeder. Titelcartouche linksboven. Schaalstok daaronder. In de Noorzee wordt onder meer de "Bree Veertien" nadrukkelijk afgebeeld.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in Het Vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere Provincie, de Generaliteitslanden en de geheele Republiek, en zeer gewichtige Vaderlandsche Afbeeldingen, te Amsterdam, Johannes Allart, 1791.
Hoogte 17,5 cm; breedte 21,2 cm.
REF.: Blonk-van der Wijst Hollandia Comitatus, kaart 96.