Price € 480,00Excellentproduct #3365

G Braun & F Hogenberg, 1596

Vlissingen. Bird's-eye plan.

Images:small - large

FLISSINGA munitissimu Zelandiae oppidum, (...)
Stadsplattegrond met opstanden van gebouwen en huizen, in vogelvluchtperspectief. Titel bovenaan in rolwerkcartouche. Rechts onder man en vrouw. Decoratieve plattegrond met vele schepen. Rugzijde Latijnse tekst.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1596 te Keulen in Urbium praecipuarum mundi theatrum quintum, Georg Braun en Frans Hogenberg.
Hoogte 33 cm.; breedte 45,5 cm.