Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. Historical plan of Amsterdam in the early 13th century.
Price € 240,00Excellentproduct #3378

H van Waesberge en S en P Schouten, 1748

Amsterdam. Historical plan of Amsterdam in the early 13th century.

Images:small - large

AMSTERDAM omtrent t'iaer 1220.
Stadsplattegrond in vogelvluchtperspectief. Titel in banderol bovenaan. Links onder cartouche met legenda en stadswapen. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1748 te Amsterdam door Hendrik van Waesberge en Salomon en Petrus Schouten in Handvesten; ofte privilegien ende octroyen; mitsgaders willekeuren, costuimen, ordonnantien en handelingen der stad Amstelredam (…) tot den eersten Febr. 1747 vervolgt.
Hoogte 16,7 cm.; breedte 26,5 cm.