Price € 260,00Excellentproduct #3379

H van Waesberge en S en P Schouten, 1748

Amsterdam. Plan of Amsterdam.

Images:small - large

AMSTELREDAM Soo deselve is geweest tot int Jaer 1612.
Stadsplattegrond met titelcartouche rechtsboven en legenda aan de linkerzijde. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1748 te Amsterdam door Hendrik van Waesberge en Salomon en Petrus Schouten in Handvesten; ofte privilegien ende octroyen; mitsgaders willekeuren, costuimen, ordonnantien en handelingen der stad Amstelredam (…) tot den eersten Febr. 1747 vervolgt.
Hoogte 24,7 cm.; breedte 24,2 cm.