Price € 80,00Very goodproduct #3546

C Decker / R Boitet, 1729

DELFT. Nieuwe Kerk.

Images:small - large

 

NIEUWE wel-eer St. URSUL'S KERCK.
Kopergravure door Coenraad Decker. Afgezien van een klein vlekje aan de rechterzijde boven het midden verkeert het blad in uitstekende conditie. Uitgegeven te Delft in 1729 door Reinier Boitet in Beschryving der stadt Delft, behelzende een zeer naaukeurige en uitvoerige verhandeling van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en zeltzaamheden (...), R. Boitet.
Hoogte 34,8 cm; breedte 26,8 cm.