Price € 90,00Excellentproduct #3581

R Boitet, 1729

DELFT: VOC. 'Oost-Indische Compagnies Huis.'

Images:small - large

 

AFBEELDING VAN HET OOST-INDISCHE COMPAGNIES HUIS..
Kopergravure, uitgegeven te Delft in 1729 door Reinier Boitet in Beschryving der stadt Delft, behelzende een zeer naaukeurige en uitvoerige verhandeling van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en zeltzaamheden (...), R. Boitet.
Hoogte 23,4, cm; breedte 26 cm.