Price € 320,00Excellentproduct #359

F Halma, 1725

Utrecht.

Images:small - large

Uitrecht
Kaart van de provincie Utrecht. Rechtsboven titelcartouche met onder meer het wapen van Utrecht en een bisschop. In de Zuiderzee een kompasroos. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1725 te Leeuwarden door H. Halma in F. Halma's Toonneel der Vereenigde Nederlanden en Onderhoorige Landschappen.
Hoogte 32 cm.; breedte 43,5 cm.