Price € 350,00Excellentproduct #3603

P van Liender, 1758

Amsterdam. Overtoom.

Images:small - large

Overblyfselen der Kruytmakerye SOLLENBURG aan de Overtoomse Weg by Amsterdam, gesprongen den 14 Aug. 1758.
De restanten van de buskruitmolen Sollenburg aan de Overtoom (ter hoogte van de latere Tweede Constantijn Huygensstraat) gezien in de richting van de stad.
Zeldzame kopergravure door Paulus van Liender, 1758. Uitgegeven door Pieter Fouquet junior.
Hoogte 23,8 cm; breedte 41,5 cm.