Price € 60,00Excellentproduct #3802

KF Bendorp, 1793

LEIDEN. Hooglandse Kerk en Gasthuiskerk.

Images:small - large

 

DE HOOGLANDSCHE KERK te LEIDEN. / DE GASTHUIS KERK te LEIDEN.
Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.
Hoogte: 16 cm. Breedte: 10 cm.