Price € 40,00Excellentproduct #3874

KF Bendorp, 1793

SLOTEN: Snekerpoort en Lemsterpoort.

Images:small - large

DE SNEEKER POORT TE SLOTEN./ DE LEMSTER WATERPOORT TE SLOTEN.

Twee gezichten op een blad. Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.

Hoogte: 16 cm. Breedte: 10 cm.