Price € 40,00Excellentproduct #3919

KF Bendorp, 1793

ROTTERDAM. Franse Kerk

Images:small - large

FRANSCHE KERK te ROTTERDAM.

Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.

Hoogte 16 cm; breedte 23,5 cm.