Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. Hogesluis seen from the Weesperzijde
Price € 90,00Excellentproduct #3926

KF Bendorp, 1793

Amsterdam. Hogesluis seen from the Weesperzijde

Images:small - large

HOOGE AMSTEL SLUIS te AMSTERDAM.
Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.
Hoogte 16 cm.; breedte 23,5 cm.