Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > AMSTERDAM. Zeerecht Kampersteiger en Schreierstoren.
Price € 70,00Excellentproduct #3936

KF Bendorp, 1793

AMSTERDAM. Zeerecht Kampersteiger en Schreierstoren.

Images:small - large

HET ZEERECHT te AMSTERDAM. SCHREIJERS-TOOREN ALDAAR.

Twee gezichten op een blad. Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.

Hoogte:16 cm. Breedte: 10 cm.