Price € 40,00Excellentproduct #3941

KF Bendorp, 1793

AMSTERDAM. Rasphuis en Werkhuis

Images:small - large

RASPHUIS te AMSTERDAM. WERKHUIS ALDAAR.

Twee gezichten op een blad. Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.

Hoogte:16 cm. Breedte: 10 cm.