Price € 45,00Excellentproduct #3945

KF Bendorp, 1793

PURMEREND. Purmerpoort en Beemsterpoort

Images:small - large

DE PURMER POORT te PURMEREND./ DE BEEMSTER POORT te PURMEREND.

Twee gezichten op een blad. Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.

Hoogte:16 cm. Breedte: 10 cm.