Price € 390,00Excellentproduct #3982

J Blaeu, 1649

GEERTRUIDENBERG. Obsidio St. Geertruydenbergæ (...).

Images:small - large

 

OBSIDIO St. GEERTRUYDENBERGÆ Confecta ab Illustr. Principe MAVRITIO NASSOVIO, etc. (...).
Kaart van het beleg van Geertruidenberg door Maurits in 1593. Titel in draperie linksboven met links daarvan het wapen van Holland; rechtsboven het stadswapen; rechtsonder schaalstok en de naam van de cartograaf Baptist Boazius en linksonder kader met legenda. Rugzijde Latijnse tekst.
Kopergravure, uitgegeven in 1649 te Amsterdam door Joan Blaeu in Novum Ac Magnum Theatrum Urbium Belgicae Liberae Ac Foederatae.
Hoogte 45 cm; breedte 56,5 cm