Price € 180,00Excellentproduct #3984

J Blaeu, 1649

GRAVE. Gravia obsessa et expugnata (...).

Images:small - large

 

GRAVIA obsessa et expugnata ARMIS ORDINVM BELGICÆ CONFOEDERATÆ Ab Illustrissimo Principe MAVRITIO Arausionensium Principe Nassauiæ Comite, etc. Anno 1602.
Kaart van het beleg van Grave door Maurits in 1602. Titelcartouche linksboven. Een tweetal soldaten rond de cartouche met blanco schild linksonder. Rugzijde Nederlandse tekst.
Kopergravure, uitgegeven in 1649 te Amsterdam door Joan Blaeu in Toonneel der steden van de vereenighde Nederlanden, met hare beschrijvingen.
Hoogte 38,3 cm; breedte 52,6 cm.