Price € 90,00Excellentproduct #3991

R Boitet, 1729

DELFT. 'Het Magazyn van Holland'

Images:small - large

 

HET MAGAZYN VAN HOLLAND, Zoo als het afgetekent is in den jare 1667.
Kopergravure, uitgegeven te Delft in 1729 door Reinier Boitet in Beschryving der stadt Delft, behelzende een zeer naaukeurige en uitvoerige verhandeling van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en zeltzaamheden (...), R. Boitet.
Hoogte 24,5 cm; breedte 26,8 cm.