Price € 1250,00Excellentproduct #4104

C Decker / R Boitet, 1729

Delft. View

Images:small - large

Specificatie van t geene sich in t PROFYL van de STADT DELFT aen de West zijde opdoet en vertoont.
Titel met legenda rechtsboven op draperie gehouden door twee putti; linksboven een toelichting gericht aan de 'toeschouwers', AD SPECTATOREM, door Nicolaas Heins, eveneens op draperie, gehouden door twee putti, elk blazend op een hoorn; middenboven een engel met twee hoorns met daaraan bevestigd de wapens van de stad.
Van twee koperplaten gedrukte kopergravure,  door Coenraad Decker. Zeer fraai exemplaar. Uitgegeven te Delft in 1729 door Reinier Boitet in Beschryving der stadt Delft, behelzende een zeer naaukeurige en uitvoerige verhandeling van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en zeltzaamheden (...), R. Boitet.
Hoogte 23,6 cm; breedte 123,5 cm.