Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. Doorluchtige School. University of Amsterdam. Interior.
Price € 120,00Excellentproduct #4117

P Fouquet / E Maaskamp, 1805

Amsterdam. Doorluchtige School. University of Amsterdam. Interior.

Images:small - large

GEZICHT van het DOORLUCHTIGE SCHOOL, van Binnen te zien, tot Amsterdam.
Titel eveneens in het Frans.
Kopergravure, uitgegeven in 1805 te Amsterdam door Evert Maaskamp in de tweede editie van de Nieuwe atlas, van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen, Pieter Fouquet junior. Tekenaar: H. Schouten.
Hoogte 26,5 cm; breedte 34,5 cm.