Price € 80,00Excellentproduct #4143

W Hekking jr./ GW Tielkemeijer, 1869

Amsterdam. Haarlemmerstraat.

Images:small - large

HAARLEMMERDIJK. HERSTELD EVANG. LUTHERSCH WEESHUIS.
Luthers Weeshuis. Haarlemmerstraat 75. Voormalig West-Indisch Huis.
Kleurenlitho door P. W.M. Trap naar een tekening van Willem Hekking jr. Uitgegeven in 1869 te Amsterdam door G.W. Tielkemeijer in Amsterdam in Schetsen door P.H. Witkamp. Teekeningen van W. Hekking jr.Tweede serie., P.H. Witkamp.
Hoogte 13,5; breedte 17,0 cm