Price € 100,00Excellentproduct #4160

P Fouquet, 1783

Amsterdam. Westerkerk. Interior with organ.

Images:small - large

GEZICHT van de WESTER-KERK, van Binnen te zien, te Amsterdam.
Titel eveneens in het Frans. Kopergravure, uitgegeven in 1783 te Amsterdam in Nieuwe atlas, van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen, Pieter Fouquet junior. Graveur: C. Bogerts. Tekenaar: H. Schouten.
Hoogte 27,5 cm; breedte 35,8 cm.