Price € 95,00Excellentproduct #4170

P Fouquet, 1783

Amsterdam. Prinsengracht.

Images:small - large

GEZICHT van het AALMOESSENIERS-WEESHUYS, tot Amsterdam.
Titel eveneens in het Frans. Prinsengracht 436. Het voormalig aalmoeziersweeshuis. Tegenwoordig het Gerechtshof. In de jaren twintig van de 19e eeuw werd het weeshuis verbouwd en vond het Paleis van Justitie er onderdak.
Kopergravure, uitgegeven in 1783 te Amsterdam in Nieuwe atlas, van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen, Pieter Fouquet junior. Tekenaar: H. Schouten.
Hoogte 25 cm; breedte 33,8 cm.